top of page

ישרוטל

2020

שדה בוקר

מלון בסגנון חאן נבטי שמדגיש את הקשר לאדמה ולשורשים ההיסטוריים של דרך הקסמים.
הפרויקט כולל מערכת של כיכרות ורחובות שיוצרים מרחבים ציבוריים מגוונים.

bottom of page