top of page

זהר וצפריר שרבט

בניה

רמלה

פרויקט של עירוב שימושים הכולל כ- 500 יחידות דיור, משרדים ומסחר בבנייה מרקמית. פרויקט במסגרת מחיר למשתכן.

bottom of page