top of page

י.ח. דמרי + משהב מבנה אופיר

בניה

גבעתיים

432 יחידות דיור בשלושה מגדלי מגורים בני 24 ו 31 קומות. חלק מפררויקט פינוי-בינוי בעיר גבעתיים על הגבול עם תל-אביב ורמת-גן.

bottom of page